Anasayfa
Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Otomotiv ve ahşap sektörüne yönelik ürünlerin üretimini yapan firmamızda, müşteri beklenti ve isteklerini, müşterilerimiz ile belirleyerek deneyimli teknik kadroların yönetiminde üretim yapmak temel ilkemizdir.
Müşteri memnuniyetinin sağlanması için, ürünlerimizin üstün kalite, güvenirlilik, fiyat ve temin süresi bakımından sistem kalitemizi çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmek bilincindeyiz.
Bu bilinçle toplam kalite anlayışı doğrultusunda yeni teknolojiyi takip etmek, yan sanayi ile bütünleşmek ve doğal çevreyi korumak temel hedefimizdir.

Müşteri memnuniyeti;
Amacımız iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.

Çalışanlarımızın katılımı ve sürekli iyileştirme;
Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri haline getirerek toplam kalite anlayışı doğrultusunda kalitemizi sürekli iyileştirmek,  çevre bilincini arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için çalışanların eğitimlerine önem vermek ekibimizin öz sorumluluğudur.

Teknoloji;
İç ve dış müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerekli teknolojik yatırımlar ile uygun çalışma ortamını sağlamaktır.

Yan sanayi ile bütünleşme;
Yan sanayimiz ile bütünleşerek kaliteli ürün ve müşteri memnuniyetine yönelik karar üretme ve uygulama süreçlerimizin daha verimli olmasını sağlamaktır.

Çevreyi koruma;
Üretimin her aşamasında çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevresel performansımızın sürekli geliştirilmesini sağlamaktır.
Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmaktır.
Geri dönüşüme katkı sağlayarak, Doğal kaynakların kontrollü kullanımını sağlayarak, doğal kaynakların ömrünü uzatmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği;
Firmamızdaki tüm süreçlerde müşteri, ziyaretçi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için Çevre ve İSİG risk değerlendirmelerini kontrol altına almak ve riskleri minimize etmektir.Kendini işine adamış bir ekip olarak, çalışanlarımız arasındaki katılım ve sistematik bir çalışma biçimi sayesinde İSG performansımızı sürekli olarak iyileştiriyor ve çalışanlarımızın sağlığını koruyoruz.

Ulusal yasa ve yönetmeliklere, Uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı prensip olarak kabul etmiştir. 

Uluslararası ve Ulusal Yasal mevzuatlara uyduğumuz gibi, çalışanlarımızın bu konuda bilinç seviyesini arttırmak amacıyla eğitimlerimize devam ederiz. İş kollarımızda doğabilecek meslek hastalıklarını tespit edip önlemeyi, koruyucu ekipmanları çalışanlarımıza sağlayarak bu konuda çalışanlarımızı bilinçlendirmek görevimizdir.

Yasal şartlara uygunluk;
Üretimde kullanılan tüm malzemelerin ve ürettiğimiz tüm ürünlerin mevcut yasal gerekliliklere uygun olduğunu taahhüt ederiz.